Sunday, August 23, 2015

For the Valenzuelano Youth: A Poem on Education and Studying

It has been ages since One Valenzuela wrote a poem. Kindly excuse her poem writing skills since it is a bit rusty. This one is dedicated for the Valenzuelano youth.
Wrote this poem just this morning using WPS Office.

Walang kwenta mag-aral
Maniniwala ka ba na
May kapangyarihan
Ang kaalaman
Mas gaganda
Ang buhay?
Makakalayo ka
Sa pagbabasa?
Isang paglalakbay
Ang naghihintay
Gamit ang panulat at libro?
Mabuburyo ka lang!
Di mo masasabi na
Masarap mag-aral.

Basahin pabaligtad nang malaman mo ang tunay na palagay ko.

-------------------------
“Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.”
William Arthur Ward
--------------------